Ochrana osobních údajů

 I. Základní ustanovení

1.Společnými správci osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Rituály Omlazení, s.r.oIČO: 04827562, se sídlem Sluneční Stráň 774, Stará Ves nad Ondřejnicí 73923 (dále společně jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Sluneční Stráň 774, Stará Ves nad Ondřejnicí 73923    

Email: jan@ritualyomlazeni.cz a renata@ritualyomlazeni.cz 

Telefon: +420 776 599 417 (Jan Ra) a +420 602 944 993 (Renata Ra)

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu sám/a poskytl/a v rámci odeslání objednávky na zboží nebo online kurz. Jedná se zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa doručení, fakturační adresu, číslo bankovního účtu, e-mailovou adresu, údaje o objednaných produktech a další údaje, které budou správci zpřístupněny v souvislosti s administrací Vaší objednávky. 
 2. Správce dále zpracovává osobní údaje, které mu poskytnete v souvislosti s položením dotazu v sekci „Zeptejte se“. Jedná se zejména o údaje o jménu a příjmení, e-mailové adrese a jakékoliv další osobní údaje, které uvedete ve zprávě správci. 
 3. Správce bude zpracovávat údaj o Vaší e-mailové adrese v případě, kdy se přihlásíte k odebírání pravidelných marketingových informací a nabídek. Tento osobní údaje bude správce zpracovávat rovněž v případě, kdy se stanete zákazníky správce. V případě, že si nepřejete, aby Vám byly zasílána obchodní sdělení, můžete jejich odběr kdykoliv odhlásit postupem uvedeným na konci každého obchodního sdělení. 
 4. Při návštěvě těchto webových stránek bude správce dále shromažďovat a zpracovávat některé informace, v souvislosti s využíváním cookie souborů, které mají za cíl především zpříjemnit Vám návštěvu těchto webových stránek. Jedná se zejména o údaje o Vašem prohlížeči, času stráveném na naší webové stránce, dříve navštívených webových stránkách apod. Bližší informace ke cookies naleznete níže. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely administrace Vaší objednávky bude zákonným důvodem plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
 2. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely vyřízení Vašeho dotazu bude zákonným důvodem zpracování plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
 3. V případě obchodních sdělení bude správce zpracovávat údaj o Vaší e-mailové adrese za účelem zasílání obchodních sdělení na základě:
 • oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě, kdy se stanete zákazníkem správce;
 • Vašeho souhlasu  podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě kdy se sami přihlásíte se k odběru newsletteru. 
 1. V případě zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním cookies souborů bude správce zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely a na základě zákonných důvodů uvedených níže. 

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po následující dobu:

 1. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely administrace Vaší objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 
 2. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely vyřízení Vašeho dotazu či požadavku po dobu nezbytnou pro vyřízení Vašeho dotazu/požadavku, nejdéle však po dobu 5 let. 
 3. V případě zpracování údaje o Vaší e-mailové adrese za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu:
  • trvání oprávněného zájmu správce v případě, kdy je osobní údaj zpracováván na základě oprávněného zájmu správce, tj. nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu s Vámi;
  • než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet, a.s., IČO: 289 35 675) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který vytváří webová stránka a ukládá jej při její návštěvě ve Vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče, a tím umožňuje webové stránce rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace z Vaší předchozí návštěvy. Cílem cookies je tedy umožnit webové stránce zapamatovat si Vaše preference (jako například výběr jazyka, přihlašovací jméno apod.) po určitou dobu tak, aby nebylo nutné zadávat tyto informace znovu při dalším prohlížení webu v rámci stejné návštěvy. Soubory cookies mohou být rovněž použity k vytvoření anonymizované statistiky o Vaší návštěvě webové stránky. 

Existují dva typy souborů cookies:

 1. relační cookies – relační cookies jsou ukládány do Vašeho počítače dočasně z technických a funkčních důvodů. Tento typ cookies zajišťuje přenos nezbytných relačních identifikátorů za účelem zajištění bezpečného a efektivního prohlížení webu. Relační cookies jsou vymazány na konci „relace“, tedy po zavření prohlížeče. Použitím tohoto druhu cookies je možné zabránit některým počítačovým praktikám, které mohou být nebezpečné pro Vaše soukromí;
 2. trvalé cookies – trvalé cookies zůstávající uložené ve Vašem počítači až do vypršení doby, na kterou jsou nastaveny nebo do jejich výmazu. Trvalé cookies umožňují Vaši (nebo jakéhokoliv jiného uživatele, který používá stejný počítač) automatickou identifikaci při návštěvě webové stránky. Velká část uživatelsky přívětivých prvků webu je zajištěno právě prostřednictvím trvalých cookies. Trvalé cookies soubory mohou být dále užity k tomu, aby se Vám zobrazovala určitá reklama. 

Tyto dva typy cookies (relační a trvalé) mohou být dále rozděleny na:

 • cookies první strany – cookies vytvořené webovou stránkou, kterou navštěvujete, které mohou být čteny pouze touto webovou stránkou;
 • cookies třetích stran – cookies, které jsou vytvořeny jinou stránkou než tou, na které se právě nacházíte, které mohou být čteny cizími zdroji, které cookies vytvořily. Tento typ cookies se užívá při cross-site trackingu (sledování napříč stránkami), retargetingu (znovuzacílení) a při zobrazování reklam.  Dále tento typ cookies umožňuje webové stránce, na které se aktuálně nacházíte poskytovat určité externí služby, jako je například live chat. 

Správce používá následující druhy cookies:

 1. [Preferenční cookies – cookies, které umožňují, aby při Vaší návštěvě byla naše stránka přednastavena některými základními nastaveními dle kritérií Vašeho koncového zařízení (jazyk, typ prohlížeče, regionální nastavení pro místo, ze kterého navštěvujete webovou stránku)];
 2. [Technické cookies – cookies nezbytné pro správné fungování naší webové stránky (např. vyvažování zátěže na webu, správné zobrazení některých stránek apod.). Vzhledem k tomu, že tyto cookies jsou nezbytné, jsou používány naší webovou stránkou vždy, bez ohledu na uživatelskou předvolbu (nelze je odmítnout). K užívání tohoto typu cookies tedy Společnost nevyžaduje Váš souhlas];
 3. [Analytické cookies – cookies, které umožní subjektu, který tyto cookies vytvořil, sledovat a zkoumat Vaše chování na naší webové stránce tak, aby na základě těchto dat mohl tento subjekt vylepšit Vaši uživatelskou zkušenost];
 4. Cookies sociálních sítí – tato webová stránka může obsahovat funkcionality pro sdílení obsahu na sociálních sítí, jako například Facebook, Google, Twitter apod. Tyto funkce používají skripty nebo jiné prvky, které mohou číst a v některých případech ukládat cookies do Vašeho zařízení. Zpracování osobních údajů a informací posbíraných prostřednictvím těchto cookies se řídí podmínkami společností využívající tyto funkcionality. Správce nemá kontrolu nad podmínkami a jednáním těchto třetích stran, ani nenese odpovědnost za takové jednání třetích stran. Upozorňujeme, že tato třetí strana může kdykoliv změnit jeho podmínky užití služby či účel a způsob užití cookies. 
 5. Obsah třetích stran – některé stránky webu zobrazují obsah z externích zdrojů, např. YouTube. Zobrazením tohoto obsahu přijímáte zvláštní podmínky externího zdroje, jejichž součástí jsou také zásady používání cookies souborů, na které správce nemá žádný vliv. Pokud si však tento externí obsah nezobrazíte, do Vašeho počítače nebudou uloženy žádné cookies této třetí strany. Upozorňujeme, že tato třetí strana může kdykoliv změnit jeho podmínky užití služby či účel a způsob užití cookies. 
 6. [DALŠÍ…].

PŘEHLED POUŽÍVANÝCH COOKIES

NÁZEV/SLUŽBA

ÚČEL

TYP A DOBA ULOŽENÍ

 

[Určuje povolení Javascript ve Vašem prohlížeči. To umožňuje správné fungování našemu webu; Pamatuje si, zda je konkrétní nástroj dostupný ve Vašem prohlížeči]

[Cookie první strany, výmaz po zavření prohlížeče; Cookie první strany, výmaz po 1 měsíci]

 

[Uložení Vašich preferencí týkajících se ukládání cookies; uložení informace o tom, zda jste se zapojili do našeho průzkumu; Uložení jazykové preference]

[Cookie první strany, výmaz po zavření prohlížeče; Cookie první strany, výmaz po 1 měsíci]

Funkce zobrazení profile/ Facebook

Umožňuje zobrazit účet Společnosti na sociální síti

 

Privacy Policy, Cookie Policy

Funkce „Sdílet“ / Facebook

Umožňuje uživateli Facebooku sdílet vybraný obsah tohoto webu na svém Facebookovém profilu

Privacy Policy, Cookie Policy

 

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

NÁZEV / SLUŽBA

ÚČEL

ZÁSADY TŘETÍCH STRAN

[Např. Youtube, Vimeo apod.]

[Zobrazení videa apod.]

Privacy Policy

 

 

 

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete vyjádřit prostřednictvím lišty umístěné ve spodní části našeho webu. Cookies je dále možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé cookies, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek. 

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a zpracovatelé, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údaj, kterou se tito zpracovatelé zavázali zajišťovat Vašim osobním údajům alespoň stejnou úroveň ochrany, jako předepisuje GDPR.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

logo_ritualyomlazeni_web_pismo pruhledne

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz